Danh mục
Mẫu 2 - Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp
Loại văn bản Quyết định
Tệp đính kèm Mau2.docx

Trích yếu