Danh mục
Hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập cảnh và VISA, tạm trú cho người nước ngoài
Loại văn bản Văn bản Điều hành
Tệp đính kèm HDthutucdoivoinguoinuocngoai.doc-831363891652014.doc

Trích yếu

Hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập cảnh và VISA, tạm trú cho người nước ngoài