Danh mục
Mẫu 3 - Quyết định (cá biệt) quy định gián tiếp
Loại văn bản Quyết định
Tệp đính kèm Mau3.docx

Trích yếu